Value xìs sàmsàk ndéŋ

Language:
Hdi
Parameter:
twenty one